Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

2023

 

JAAROVERZICHT GEMENGDE ZANGVERENIGING ERATO 2023


 

Januari
We beginnen het jaar met een opluistering van de hoogmis in onze kerk op zondag 8 januari met een intentie voor alle leden en overleden leden van de afgelopen 2 jaar. We zijn redelijk tevreden, want het is al 3 jaar geleden dat we in de kerk hebben gezongen en religieus repertoire hebben uitgevoerd. Daarna wordt het kerst- en religieus repertoire ingeleverd en opgeruimd.
Gemengd Koor Tienray houdt op te bestaan en zoekt contact met Erato om muziekstukken over te nemen. Mia en Wies gaan snuffelen in het muziekarchief van Tienray. Geert, Els en de muziekcommissie bekijken de geselecteerde muziekstukken. Het muziekarchief wordt 5 nummers rijker: 'Memory', 'Imagine', 'Abba Smash Hits', The lion sleeps tonight' en 'Take a chance on me'.
 

Februari
Birgit en Wies doen voor de 2e keer mee aan de stemvormingscursus van Koorkring Venray op 5 maandagen in februari en maart.
'Killing me softly' wordt toegevoegd aan de inhoud van de zangmap. Dit lied wordt geïntroduceerd in het Dorpsjournaal en zelfs pastoor is geïnspireerd en maakt gebruik van deze introductie in zijn preek op zondag. Ook oefenen we het nieuwe muziekstuk 'Venus'. Dit rocknummer is wel even wennen, want het is een heel andere muziekstijl dan Erato gewend is.
 

Maart
We oefenen voor het lenteconcert dat georganiseerd wordt door het Grubbenvorster Mannenkoor. Er worden hiervoor 10 muziekstukken uitgezocht die in 2 blokken van 5 nummers worden uitgevoerd. Voor dit optreden wordt er een nieuwe groepsfoto van Erato gemaakt. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 14 maart met de gebruikelijke agenda en de huldiging van robijnen jubilaris Ton Wolters.
 

April
We repeteren voor het lenteconcert dat zal plaatsvinden op zaterdag 29 april in 't Haeren in Grubbenvorst. Het is nog een heel karwei om de 10 uitgezochte nummers, in allerlei stijlen en talen van pop tot klassiek, goed uit te voeren. Het is een korenuitwisseling met GMK en Vocal Joy uit Well/Wellerlooi. We zijn redelijk tevreden over ons optreden.
 

Mei
In deze maand worden we overvallen door de aankondiging van Geert dat hij de dirigentenovereenkomst met Erato beëindigt. Totaal onverwacht deelt hij dit in een briefje mee. Er rijzen allerlei vragen. In een ingelaste bijeenkomst met de leden besluiten we gezamenlijk hiervoor de tijd te nemen hoe we nu verder moeten gaan. Allereerst wordt er een maand moeite gedaan om een nieuwe dirigent te vinden.
 

Juni
Na 4 weken staken we de zoektocht naar een nieuwe dirigent en informeren naar een samenwerking met Gemengd Koor Wanssum. Erato vraagt om het bijwonen van proefrepetities om te ervaren hoe het zingen bij GKW verloopt. De onderhandelingen over een samenwerking gaan van start. De dirigent van Wanssum schetst de situatie bij zijn koor en stelt dat Wanssum zich in een vergelijkbare positie bevindt. Wellicht zou een samengaan van Erato en GKW voor beide koren de moeite waard zijn om te gaan onderzoeken. Maandag 26 juni komen de besturen van GMK en Erato bij elkaar voor overleg. Ondertussen verlopen de repetities in deze maand gewoon zoals altijd. De leden blijven gelukkig gemotiveerd en Geert begint zelfs met het instuderen van het nieuwe muziekstuk 'Imagine'.
 

Juli
Het zangseizoen wordt afgesloten met een excursie naar Havens Maashees voor leden, steunleden en partners. Peter W laat ons in een boeiende powerpoint-presentatie zien hoe het voederbedrijf zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Daarna volgt een rondleiding door de fabriek en na afloop is er een lekkere nazit op het terras van Restaurant De Watervogel in Maashees.
In de laatste repetitie voor de zomervakantie nemen we afscheid van Geert en kan na een roerig zangseizoen de zomervakantie beginnen.
 

Augustus
Eind augustus komt het bestuur bij elkaar om de voorbereidingen te treffen voor de geplande proefperiode van 6 weken met Gemengd Koor Wanssum. Er worden voor beide koren mapjes samengesteld met het programma van de opluistering van het diamanten huwelijksfeest van Tiny en Max.
 

September
Na de zomervakantie beginnen we met de repetities op maandag samen met GKW. Een andere avond, een nieuwe tijd, een andere locatie en een nieuwe dirigent. Er zijn 4 repetities om het programma voor het 60-jarig huwelijk van Max en Tiny te oefenen en aan alle nieuwe dingen te wennen. Er wordt heel veel gezongen en er heerst een goed gevoel over het verloop van de repetities. Ons eerste gezamenlijke optreden op zaterdag 23 september is geslaagd. Een gezellige ontmoeting met de koorleden in de Huuskamer valt goed in de smaak en zo leren we elkaar beter kennen.
 

Oktober
Er wordt gewerkt aan de volgende uitvoering op 8 oktober in De Zandhoek in Wanssum. Een geheel ander repertoire dan we tot nu toe samen hebben gedaan. Ook deze uitvoering gaat goed. We brengen een aantal populaire muziekstukken ten gehore, die beide koren al in het repertoire hebben. Het wordt een leuk en gezellig optreden.
 

November
We beginnen aan de voorbereiding van de opluistering van de nachtmis. De muziekcommissies van GKW en Erato komen bij elkaar en presenteren het programma. Alle kerstmuziekstukken worden voor alle leden gekopieerd en gebundeld. Er is ook een eenvoudig programma voorafgaand aan de nachtmis. Beide koren worden ook gevraagd voor de uitvaart van Gini Poels-Rutten in de kerk van Wanssum en de avondwake voor Anny Jochijms-Deckers in de kerk van Blitterswijck, die allebei waardig en sfeervol worden opgeluisterd.
 

December
Sinterklaas verrast ons met een chocoladeletter en een potlood met de mededeling dat er meer gezongen en minder gekletst moet worden tijdens de repetitie. Wie de schoen past, trekke hem aan! Er wordt goed geoefend aan het kerstprogramma.
We beginnen op kerstavond om 18.45 uur met 4 kerstliedjes om in de kerststemming te komen. De kerstmuziekstukken en de mis van Ch. Gounod worden naar tevredenheid uitgevoerd. We sluiten af met 'We wish you a merry Christmas'. Het kerstfeest wordt na de nachtmis ingeluid met een gezellige bijeenkomst voor alle leden, steunleden en partners met koffie/thee en worstenbroodjes in de Huuskamer van De Zaal.
 

 


 

 

IN MEMORIAM ANNY JOCHIJMS (25 november 2023)

Afgelopen zaterdag ontvingen we het droevige bericht dat ons trouwe koorlid Anny Jochijms was gestorven. Na een verblijf van enkele maanden in Hospice Doevenbos, is ze in het bijzijn van zonen Evert en Roland in alle rust overleden.

Anny was een koorlid vanaf het eerste uur. In de beginjaren actief als bestuurslid, maar door de jaren heen was ze met haar goede stem een waardevol lid van de sopraanpartij.

Zingen was haar grote hobby. Naast Erato was ze ook lid van D'n Engelenbak en maakte ze menig uurtje vrij om klaar te staan voor de opluistering van allerlei vieringen in de kerk.

Haar leven werd helaas ook geteisterd door ziektes en beperkingen. Haar slechthorendheid maakte het zingen lastig, maar desondanks bleef ze positief. De wekelijkse repetities gaven haar energie en gezelligheid en hielden haar op de been. Ze bleef genieten van het zingen.

Anny, we hopen dat nu het Koor van Engelen jou zal ontvangen en je begeleiden naar het paradijs om daar, samen met al je dierbaren, de eeuwige rust en het eeuwig licht te vinden. Vaarwel!

 

 


 

 

Onze Website ...