Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

ARCHIEF 2011

BOER ZOEKT BRUID (29 januari)

Zaterdag 29 januari om 22.30 uur is voor Erato het moment aangebroken om het boerenbruidspaar bekend te maken. Met het zingen van het boerenbruiloftslied 'Kóm op, kóm op, 't is boerebrulleft', komen we al een beetje in de sfeer van de boerenbruiloft.

Er zijn drie kandidaat-boerenbruidegommen, maar de boerenbruid ontbreekt nog. Zelfs bemiddeling via Yvon Jaspers van 'Boer zoekt vrouw' en aanmelding bij relatiebureaus en internet hebben tot nu toe geen boerenbruid opgeleverd. Op de valreep besluiten we Henny Jenner als 'matchmaker' in te schakelen. Gelukkig kan hij op zijn reis naar China mevrouw Tjing Tjing mee naar Nederland nemen.

In een prachtige bruidssedan, een Chinese draagstoel, wordt ze door vier mannen van Erato onder begeleiding van Chinese muziek binnengedragen. Tjing Tjing wenst een bruidegom die goed met stokjes kan eten en Chinees kan spreken. Geen van de drie kandidaten kan aan deze eis voldoen. Er wordt gewezen naar Henny, die als cameraman in de zaal alles op film vastlegt. Hij kan prima met stokjes eten en ook nog goed Chinees praten. Samen maken ze het plan om op carnavalsdinsdag te trouwen.

Omdat ze in China van spelletjes houden, stelt Tjing Tjing voor, om de getuigen door middel van lootjes trekken aan te stellen. Tiny Schrijver en Peter Ewalts trekken beiden het geluksnummer 8 en alles lijkt dus helemaal geregeld.

Maar even later komt Tjing Tjing met een nieuwe eis. De bruidegom moet zelf goed kunnen koken, want Tjing Tjing gaat elke dag naar de Chinees, omdat ze niet kan koken. Helaas kan Henny aan die wens niet voldoen.

Tjing Tjing zorgt zelf voor de oplossing. Ze weet wel iemand die heel goed kan koken. Daar moet Henny dan maar mee gaan trouwen. Ze belt de kennis op en vraagt om snel naar de Roekenburcht te komen. Plotseling komt Truus Jenner uit de draagstoel tevoorschijn. Henny wil nog wel een keer met Truus in de onecht verbonden worden, want hij kent haar al 4 x 11 jaar!

En zo heeft Erato een geweldig boerenbruidspaar! Proficiat Truus, Henny, Tiny en Peter!


ZINGEN EN ZORGEN BIJ ERATO (15 februari)

Zingen en zorgen waren bij de jaarvergadering van dinsdag 15 februari de belangrijkste onderwerpen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar konden we tevreden vaststellen, dat we met een lenteconcert, een zomerfestival, een serenade, een herfstconcert, de opluistering van verschillende eucharistievieringen en nog een kerstconcert, heel veel hebben gezongen. Bovendien hadden we ook nog allerlei interessante excursies en uitstapjes. Met toepasselijk en eigentijds repertoire deden we enthousiast mee aan uitvoeringen en optredens in ons eigen dorp en daarbuiten. Met andere woorden, we hebben genoten van het samen zingen en dat is uiteindelijk toch het belangrijkste doel. En dat is mooi om te constateren, want zingen is gezond, ontspant na een stressvolle dag en het stimuleert de sociale contacten.

Maar er waren ook zorgen.
Zorgen om verschillende zieke leden die we node missen en verdriet om dierbare familieleden die gestorven zijn.

En dan de zorgen van financiële aard.
De kosten voor dirigent en begeleiding zijn de laatste jaren aanmerkelijk gestegen, terwijl de inkomsten, door vermindering van subsidie en het missen van de opbrengst van een vaste actie, een stuk lager zijn uitgevallen. Gelukkig werden deze zorgen gedeeld door alle leden en werd er creatief gezocht naar oplossingen voor deze financiële perikelen.

En dan is er de andere betekenis van zorgen.
Zorgen voor elkaar, zorgen voor de vereniging, samen verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van alles wat Erato aangaat.

Kortom, we streven naar een muzikaal en succesvol jaar, in het vertrouwen dat we samen zingen en blijven zorgen in alle opzichten!

Namens Erato,
Wies Tijmensen.


BOEREBRULLEFTSLIED

Melodie: 'Blitterswik, mien dörpke'
(Herman Vermazeren)
Tekst: Wies Tijmensen-Rouschop

't Groeëte fieëst dat gaöt nów beginne
Jóng of ald, allemaol zien weej binne
Niks te zeure en ok niks te knaoje
Boeremoes en wòrst wördt gebraoje

Refrein
Dat zien Truus en Henny Jenner
Boerebruudspaar üt 't Roekennest
Mit getuge Peter en Tiny
Vastenaovond óp zien best

Boerebrulleft en fieëst um te viere
Jao, dat hoefde án niemus te liere
Krintemik of is 't krentewegge
Boerebruudspaar het 't vör 't zegge     Refrein

Ien ós dörp is 't stil en verlaote
D'r is gén mins, òveral lège straote
Roekenburcht vol roeken en roekinnen
Moj verkled as boere en boerinne     Refrein

Vanaovond hosse en springe en danse
En wie wet nog en klein bitje sjanse
Veul plezier dat wille weej ów winse
Ziede hier allieën tevreje minse     Refrein

Blitterswik, 8 maart 2011


BOERENBRUILOFT BRUISEND BOERENFEEST

Zelden was het refrein van een lied zo toepasselijk als van het boerenbruiloftslied van Erato voor het boerenbruidspaar:

Dat zien Truus en Henny Jenner
Boerebruudspaar üt 't roekennest
Mit getuge Peter en Tiny
Vastenaovond óp zien best
We kijken terug op een fantastische boerenbruiloft met stralend weer, een volle Roekenburcht, enthousiaste bruiloftsgasten en een geweldig boerenbruidspaar.
Erato bedankt iedereen, die aan deze dag zijn steentje heeft bijgedragen.
Boerenbruidspaar en Blitterswijck, Bravo!


STEUN GEMENGDE ZANGVERENIGING ERATO

Erato is al ruim 43 jaar de enige gemengde zangvereniging in ons dorp.
In al die jaren is er een veelzijdig drie- en vierstemmig repertoire opgebouwd.
We zingen klassieke muziekstukken, bekende liedjes uit musicals en films en eigentijdse nummers.
Ook hebben we een religieus repertoire, zodat we met gepaste zang vieringen in kerken en instellingen kunnen opluisteren.
Onze vereniging telt 31 leden en net zoals zoveel andere verenigingen, zouden wij graag nog meer leden willen verwelkomen.
Er is vooral behoefte aan meer bassen en tenoren, maar ook de sopranen en alten kunnen wel wat versterking gebruiken.
Met meer leden zijn de verschillende partijen goed vertegenwoordigd en kunnen we ons nog beter laten horen.
Bovendien geeft een groter ledenaantal ons meer zekerheid voor de toekomst.

Een andere mogelijkheid om die zekerheid te kunnen waarborgen is het aantrekken van veel steunleden.
Dat zijn leden die weliswaar niet muzikaal actief zijn in de vereniging, maar wel een vrijwillig 'financieel' steentje bijdragen en meegenieten met alle activiteiten, uitvoeringen en optredens.

Op deze manier zal Erato zich kunnen handhaven in ons dorp en zullen wij ons uiterste best doen, om met mooie zang en muziek allerlei aangelegenheden op te luisteren.

Kortom, word lid of steunlid van Erato. U bent van harte welkom!
Laat iets van u horen, dan kunnen wij ons ook laten horen!
Kijk op onze site: www.erato-blitterswijck.nl of informeer bij één van onze bestuursleden.

Ria Wilmer-Cuijpers: telefoon: 0478-532039, E-Mail Ria
Wies Tijmensen-Rouschop: telefoon 0478-531303, E-Mail Wies


WERVINGSACTIE ERATO SUCCES

De wervingsactie van Erato voor nieuwe leden en steunleden heeft haar eerste succesje al binnengehaald. Afgelopen dinsdag konden we een nieuw lid verwelkomen!

'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer', is een bekend Nederlands spreekwoord. Als één persoon het voorbeeld heeft gegeven, krijgt hij al snel navolging!
Dus hopen we natuurlijk binnenkort nog meer leden of steunleden over de streep te trekken.
Ons repertoire is net opgefrist met verschillende nieuwe muziekstukken die we gaan instuderen, dus dit is een perfect moment om in te stromen!

We repeteren op dinsdag van 20.30 uur- 22.15 uur. Er is altijd iemand beschikbaar die een nieuw lid coacht en wegwijs maakt om zo snel mogelijk mee te kunnen zingen.
Dus aarzel niet langer, maar kom op dinsdag vrijblijvend kennismaken op onze repetitieavond, kijk op onze site www.erato-blitterswijck.nl, of informeer bij één van onze bestuursleden.

Ria Wilmer-Cuijpers: telefoon: 0478-532039, E-Mail Ria
Wies Tijmensen-Rouschop: telefoon 0478-531303, E-Mail Wies


ERATO ZINGT MET PASEN IN VELDEN

Op Eerste Paasdag, zondag 24 april, luistert Erato samen met het kerkkoor van Velden om 10.30 uur de hoogmis op in de Andreuskerk van Velden.

We zingen de vaste gezangen uit de Messe Bréve nr. 7 van Ch. Gounod, gecombineerd met wisselende Paasgezangen, zoals 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes' van Joseph Haydn.

Omdat er in onze eigen parochie op Eerste Paasdag geen Heilige Mis is, nodigen we iedereen van harte uit om op Paaszondag deze bijzondere viering met twee koren in Velden bij te wonen.


WEER WINST BIJ WERVINGSACTIE ERATO

Konden we vorige week al een nieuw lid verwelkomen, deze week kregen we er een nieuw steunlid bij!
Steunleden zijn weliswaar geen lid van de vereniging, maar door hun vrijwillige financiële bijdrage wel verbonden met Erato en daar zijn we heel erg blij mee!
Steunleden hebben de gelegenheid om alle optredens, uitvoeringen en activiteiten van het koor mee te maken en vormen daardoor een belangrijke achterban van de vereniging.

Na het optreden bij het zondagochtendconcert in de schouwburg van Venray, zijn we nu druk bezig met het repeteren van de paasgezangen voor Pasen, die we samen met het kerkkoor van Velden op Eerste Paasdag zullen uitvoeren.

Na Pasen beginnen we met het instuderen van verschillende nieuwe muziekstukken die onlangs zijn aangeschaft.
Dat zijn o.a. 'Les Berceaux' van Gabriël Fauré, 'What a wonderful world' en 'Once upon a time' uit de broadway musical All American.
Een heel goede start voor nieuwe leden om kennis te maken met Erato!

Bent u nieuwsgierig hoe Erato zingt en wat Erato allemaal doet, kom dan snel meezingen op dinsdag op onze repetitieavond van 20.30 uur-22.15 uur of word steunlid, zodat wij kunnen blijven zingen en optreden!

Bezoek onze site www.erato-blitterswijck.nl of informeer bij:
Ria Wilmer-Cuijpers: telefoon: 0478-532039, E-Mail Ria
Wies Tijmensen-Rouschop: telefoon 0478-531303, E-Mail Wies


ERATO EN DE DIRIGENT

In dit stukje maken we nader kennis met de dirigent van Erato.
Sinds anderhalf jaar is Lars Nelissen, pianist en musicus uit Kessel onze dirigent.
Al snel na zijn aantreden wisten we zeker dat we een goede keuze hadden gemaakt, want we merkten dat er een click ontstond met het koor.
De samenwerking tussen koor en dirigent is namelijk van wezenlijk belang voor het verloop van de repetities en de kwaliteit en het welslagen van de uitvoeringen.

Lars heeft gestudeerd aan het conservatorium in Maastricht.
Hij is geschoold in klassiek piano en gespecialiseerd in koordirectie en kerkmuziek.
Ook heeft hij in het buitenland verschillende masterclasses gevolgd en beschikt daardoor over een grote talenkennis.
Zijn onderwijservaring als pianodocent aan kinderen en jongvolwassenen in binnen- en buitenland komt hem goed van pas, nu hij de laatste jaren dirigent is van allerlei koren.
Zo is hij behalve bij Erato ook dirigent van koren uit Velden, Weert, Kelpen-Oler en Roggel.

Inmddels is Lars gewend aan Erato en Erato aan hem en hebben we elke week een intensieve repetitie om ervoor te zorgen dat we op niveau blijven zingen.
Er is in ons repertoire ruimte gekomen voor nieuwe, mooie drie- en vierstemmige muziekstukken die voor Lars en Erato uitdagend zijn om in te studeren.

Wil je onze dirigent ook van nabij meemaken, dan nodigen we je uit op dinsdagavond op onze repetitie van 20.30 uur-22.15 uur in het gemeenschapshuis.
Meld je vrijblijvend even aan bij Ria Wilmer-Cuijpers: telefoon: 0478-532039, E-Mail Ria
Wies Tijmensen-Rouschop: telefoon 0478-531303, E-Mail Wies,

dan zorgen wij ervoor dat alle muziekstukken klaarliggen, zodat je een goede indruk hebt hoe het er bij Erato aan toegaat.


ERATO ZOEKT FANS

Zoals bekend zingt Erato samen met het kerkkoor van Velden op Eerste Paasdag om 10.30 uur in de Andreaskerk.
Daarna gaan de religieuze muziekstukken weer voor een tijdje terug in het archief en beginnen we met het instuderen van nieuwe licht klassieke werken en populaire arrangementen van bekende films en musicals.
Op die manier houden we ons repertoire afwisselend en blijven ook de repetities gevarieerd en aantrekkelijk.

Naast het zingen hebben we natuurlijk ook aandacht voor andere gezellige dingen. Zo is er elk jaar een fiets- of wandeltocht, een excursie of dagreis en een zomer- en winteractiviteit. En ook op andere momenten laten we ons graag zien en horen!

Maar de muziek en het samen zingen zijn het belangrijkste en blijven ons boeien en inspireren.
Heb jij ook interesse in mooie muziek en zing je graag in een koor, kom dan ons vierstemmig koor versterken met jouw stem!

Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op onze site www.erato-blitterswijck.nl, of informeer bij Ria Wilmer, telefoon 532039 of Wies Tijmensen telefoon 531303.
Wie weet zien we jou dan op onze wekelijkse repetitie op dinsdag van 20.30 uur- 22.15 uur!


ERATO OP DE GOEDE WEG

De jaarlijkse donateursactie van Erato is weer een succes geworden!
Heel veel leden trokken in de tweede week van juni met opvallende oranje collectebussen langs alle huizen van Blitterswijck en deelden de nieuwe Eratofolders uit.

Ook zijn we tot nu toe tevreden met de resultaten van de wervingscampagne van de afgelopen maanden. Erato heeft er 2 nieuwe leden en 12 steunleden bij!

De fiets- en wandelroute op 2e Pinksterdag was weer een geslaagde activiteit. Een route van 40 kilometer tussen Horst aan de Maas en Peel en Maas, die werd onderbroken met 3 rustplaatsen.

Na 10 kilometer is er een koffie/theepauze in Theetuin 'De Roode Vennen' in Broekhuizen en na 20 kilometer een uitgebreide picknick bij de nieuwe bloemenkas van de gebroeders Weijs in Horst-America met een interessante bezichtiging van de geavanceerde gerberakwekerij.

De 30 kilometerstop is een bezoek aan het landgoed 'de Gortmeule', gelegen tussen Horst, Meterik en Castenray.
Een rondleiding om de 16e eeuws monumentale boerderij 'de Gortmeule', die het middelpunt vormt van het landgoed en een camping is echt de moeite waard. Een oase van rust waar de natuur nog zijn gang kan gaan. Wilde bloemen en planten, hoogstamfruitbomen, boerenzwaluwen, heggen en snoeihout krijgen hier nog de ruimte.
Na de wandeling genieten we samen in de boerenschuur aan keurig gedekte tafels van koffie en thee met zelfgebakken vlaai en vruchten uit eigen tuin.
Erato is dus op de goede weg in allerlei opzichten. Bedankt voor uw steun aan onze donateursactie en de aanmelding als lid of steunlid!

Wies Tijmensen


VAKANTIELIED SEIZOENAFSLUITING 2011

Melodie: Mien, waar is mijn feestneus?
Couplet 1
De zomer is begonnen
We sluiten het seizoen
Er is geen repetitie
Gaan andere dingen doen
Gezellig barbecueën
Bij Frits aan huis dat kan
We laten ons verwennen
En nemen het ervan
Era.. Era.. Erato is okë! Refrein

Couplet 2
De stoelen op een rijtje
De tafels klaargezet
Het stokbrood is gesneden
Het rooster ingevet
De sausjes en salades
De rauwkost en het fruit
De worstjes en filetjes
Ze zijn weer goed gekruid
Era.. Era.. Erato is okë! Refrein

Refrein:
Heb je zin in zingen? Ben je goed bij stem?
Ga naar de zangclub Erato!
Zing alt of bas, sopraan of liever de tenor
Het hele repertoire van het gemengde koor
Heb je zin in zingen? Ben je goed bij stem?
Ga naar de zangclub Erato!
Couplet 3
We oefenen triolen
Nog èns, nog èns, nog èns
Zing nu eens in mijn tempo
Dan gaat het wel naar wens
Leer beter naar mij kijken
En niet steeds in die map
Dit lied moet in het ritme
Te laat en niet zo rap
Era.. Era.. Erato is okë! Refrein

Couplet 4
We gaan vakantie vieren
Er even tussenuit
Naar stad of land of water
Het maakt niet zoveel uit
Relaxen en ontspannen
We laten alles staan
Om dan weer eind augustus
Er tegenaan te gaan
Era.. Era.. Erato is okë! Refrein

BESTUUR, DIRIGENT EN LEDEN VAN ERATO WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
Tekst: Wies Tijmensen-Rouschop

Bekijk ook de foto's van de afsluiting van de repetities 2011!HULDE AAN HET DIAMANTEN BRUIDSPAAR

Gastvrij werd Erato zondagmiddag 28 augustus ontvangen in de tuin van Theo Hendrix aan de Kerkstraat, om een zanghulde te brengen aan het diamanten bruidspaar Thei en Nel Hendrix-Wismans.

Natuurlijk werden daar de favoriete muziekstukken van Thei gezongen, zoals het Slavenkoor, Grüss mir die Reben en Jetzt kommen die lustigen Tagen, aangevuld met een feestlied voor het diamanten paar.

En Thei en Nel genoten met volle teugen van de serenade en waren dankbaar en gelukkig dat ze dit feest samen met de kinderen en kleinkinderen konden vieren.

Thei is de nestor van Erato en een lid van het eerste uur. En Nel was ook jarenlang lid en bestuurslid en is nog steeds steunlid.
Als je dan samen zestig jaar getrouwd bent, is het terecht dat je toegesproken, toegezongen en in het zonnetje gezet wordt.

Bestuur, dirigent en leden van Erato wensen Thei en Nel van harte nog heel veel van zulke zonnige dagen toe in goede gezondheid. Proficiat!!!OUDERWETSE GEZELLIGHEID IN SIEBENGEWALD

Erato was zaterdagavond 8 oktober te gast in Cafë Zaal Wahlen in Siebengewald. Samen met het Weberstadt-Frauenkohr Goch en het Grenslandmannenkoor, verzorgde Erato daar een herfstconcert.

Ieder koor liet zich op deze avond twee keer twintig minuten horen.
De stemming zat er al meteen goed in, want het organiserende Grenslandmannenkoor uit Siebengewald had een luchtig repertoire uitgekozen met veel Duitstalige volksliedjes.
Het Weberstadt-Frauenkohr Goch vond met o.a.'Singen macht Spass' en 'Rot sind die Rose' ook de instemming van het publiek.
Spontaan werd er om een 'Zugabe' gevraagd.

Erato kwam goed voor de dag met een gevarieerd programma.
De locatie en de akoestiek waren niet al te best en we zongen niet perfect, maar we waren zonder meer het beste koor van de avond.
Klassieke en populaire muziekstukken en een vrolijke potpourri werden beloond met een daverend applaus.
En met de toegift 'Jetzt kommen die lustigen Tagen', ging het dak eraf!

Om de koorkas te spekken werd er na het concert ook nog een nostalgische tombola gehouden.
Veel winkels en bedrijven in de omgeving hadden heel wat cadeaus gesponsord en zo ging menig Eratolid aan het einde van de avond tevreden met een mooie prijs naar huis.

Bekijk ook de foto's van het herfstconcert!


LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER

Op zaterdag 22 oktober ging Erato met 22 deelnemers op weg voor een dagje uit met een zangworkshop in Deurne en een Toon Kortooms beleving in en rond Griendtsveen.

We beginnen bij 'Beekman en Beekman', een statig restaurant in het centrum van Deurne met koffie en thee en luxe Willibrordusvlaai. Dat is meteen een goede basis voor de daaropvolgende zangworkshop 'Langs het tuinpad van mijn vader'. Deze zangworkshop wordt geleid door Carolien van der Hulst van 'Zangwerk', dat garant staat voor veelzijdig en inspirerend zingen op maat. Iedereen beleeft veel plezier aan het inzingen en de liedjes van Wim Sonneveld, Guus Meeuwis, Joost Nuissl en Gerard van Maasakkers.

Daarna rijden we naar Griendtsveen voor een uitgebreide lunch in 'Herberg De Morgenstond'. We worden daar verwend met allerlei streekgerechten, zoals krentenmik met kaantjes, Deurnese honingkoek met goeie boter, een Horster florian, klaverjassalade met noten, meergranenbrood met op turf gerookte ham, yoghurt met frambozennectar en een blauwbessensapje.

Vervolgens brengen we een bezoek aan het Toon Kortooms park en museum met een rondleiding door enthousiaste gidsen, die ons met smeuïge anekdotes veel vertellen over de boeken en de familie van Toon Kortooms, de fundamenten van de oude turffabriek, de vaarten en het oude defensiekanaal.
En dan is het weer tijd voor koffie en thee met kruidkoek en koek van 'Oom Leo'.

De dag wordt afgesloten met een twee uur durende tocht door de Peel met twee huifkarren. In een aangenaam tempo glijdt het bijzondere landschap aan ons voorbij. Onder veel lachen en zingen rijden we over Griendtsveen en Evertsoord naar America en via Helenaveen weer terug naar Griendtsveen.

Een zonnige, ontspannende, gezellige en informatieve dag zo dicht bij huis!

Bekijk ook de foto's!


Onze Website ...