Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

HOE HET ALLEMAAL BEGON……

Het is 22 september 1967 als het toenmalige Comité van Samenwerking in Blitterswijck een bijeenkomst organiseert met als doel de mogelijkheden te bespreken om een gemengde zangvereniging op te richten.

En met succes! Op verzoek van C. v. S. voorzitter J. Aerts, worden nog diezelfde avond 20 namen voorgelezen van 9 mannen en 11 vrouwen, die lid willen worden van de zangvereniging. Pastoor Geurts is verheugd over de aanstaande oprichting en hoopt dat in de toekomst de kerkelijke feesten met medewerking van de zangvereniging zullen worden opgeluisterd.

Sraar Wijnhoven is bereid leiding te geven aan dit koor en stelt dat de leden met plezier de repetities zullen moeten volgen. Hij verlangt geen honorarium, maar vraagt niet voorbarig te willen zijn ten aanzien van bepaalde verwachtingen voor een optreden, want elke vereniging heeft een inwerkperiode nodig. Aan het einde van de avond gaat men over tot de kandidaatstelling van een voorlopig bestuur en is de Gemengde Zangvereniging een feit. De keuze van de naam valt op Erato, de muze van het minnedicht.

Vooral in de beginjaren wordt er van de vereniging veel moed en doorzettingsvermogen vereist om de steun en sympathie van de dorpsgemeenschap te verwerven, maar langzamerhand wordt het gestaag repeteren beloond met de opluistering van jubilea en kerkelijke aangelegenheden en is Erato niet meer uit het dorp weg te denken. Na verloop van tijd is er inmiddels een aardig repertoire verzameld en neemt Erato ook deel aan concoursen en concerten buiten Blitterswijck, zodat er ook in de regio een goede reputatie wordt opgebouwd.

In 1977 neemt Frans Veldman uit Uden het stokje over en dirigeert Erato maar liefst 20 jaar. Onder zijn leiding telt het koor in de gloriejaren ruim 60 leden! Hij wordt in 1997 opgevolgd door dorpsgenoot Jos Wilmer, die geen onbekende is voor het koor, want hij is al sinds 1975 als bestuurslid en begeleider actief. Hij leidt Erato tot 2009.

Na het afscheid van Jos Wilmer wordt per 1 september 2009 kerkmusicus, pianist en koordirigent Lars Nelissen uit Kessel aangesteld.

Onze Website ...