Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

2022

 


JAARVERSLAG GEMENGDE ZANGVERENIGING ERATO 2022

 

 

Januari
We zitten in een strenge lockdown en hopen dat hier snel een einde aan komt, zodat we weer kunnen zingen. Op 16 januari komt het bericht dat we weer mogen beginnen. De Zaal gaat open en dat is een verrassing. Navraag onder de leden of er animo is voor een herstart, levert een wisselend resultaat op. Enkele leden geven aan na 2 maanden weer zin te hebben in de repetities. Andere leden zijn voorzichtiger en zeggen liever nog even te willen wachten. Uiteindelijk wordt er besloten om op dinsdag 1 februari weer te beginnen.
 

Februari
We zijn weer gestart! Na de lockdown van 2 maanden pakken we de wekelijkse repetities weer op. Er is een nieuwe inhoud met 18 muziekstukken. We zetten de concertmap in als standaard muziekmap en voegen de muziekstukken in nieuwe showmappen. De dikke zangmappen worden opgeruimd. Helaas besluit aspirant lid Margareth Sodenkamp om wegens gezondheidsredenen geen lid te worden van Erato. Gelukkig zijn we snel weer terug op het niveau van 2 maanden geleden.
 

Maart
We oefenen de Deutsche Messe en de Kyrie van de Messe Brève van Gounod. De muziekcommissie presenteert 2 nieuwe muziekstukken: 'I'll never fall in love again' en 'For the longest time'. Op 22 maart is de Algemene ledenvergadering. Nelly Custers-Hendrix wordt gehuldigd met haar 50-jarig lidmaatschap. Tijdens deze jaarvergadering wordt ook het voorstel gedaan om een concert te plannen, zodat we ergens naartoe werken en we weer kunnen wennen aan een optreden.
 

April
Er is genoeg animo om een zomerconcert te organiseren in de Protestantse Kerk op zondag 24 juli. Geert en de muziekcommissie selecteren uit de bestaande inhoud een lijst met geschikte liedjes. Elke week oefenen we een aantal hiervan. Er is behoefte om Els wat vaker te laten begeleiden. We zingen 3 keer in de maand met begeleiding en 1 keer a capella. We merken dat we op deze manier meer vooruitgang boeken.
 

Mei
Er wordt deze maand een begin gemaakt met de koorscholing. Van 14 mei t/m 21 juni geeft Geert, voorafgaand aan de wekelijkse repetitie, een halfuur 'Muziektheorie in Praktijk'. Hierdoor is het lezen van een partituur voor iedereen gemakkelijker, ook voor degenen die geen noten hebben leren lezen. Er is door Geert een bundel samengesteld om de muziektheorie met tellen, tikken en zingen in praktijk te brengen.
 

Juni
Er wordt een definitieve lijst gemaakt met muziekstukken die we zullen uitvoeren tijdens het zomerconcert. Nogmaals wordt benadrukt om vanaf nu op tijd en iedere keer aanwezig te zijn, om ervoor te zorgen dat iedereen zijn zangpartij goed beheerst. De koorscholing wordt goed bezocht. Na afloop van de 7e week mogen alle leden de bundel mee naar huis nemen om nog eens na te lezen wat er is behandeld. Het is mooi lesmateriaal voorzien van alle basisbegrippen van de muziektheorie en een goede ondersteuning voor het zingen in de praktijk.
 

Juli
Alle muziekstukken van het programma voor het zomerconcert worden zorgvuldig geoefend. Er wordt met affiches op diverse plekken reclame gemaakt voor deze uitvoering. Op dinsdag 19 juli is de generale repetitie in de Protestantse Kerk, waar de kooropstelling wordt bepaald en de plaats van de piano. Op zondag 24 juli hebben we een goed optreden en krijgen we lovende reacties van de bezoekers. Op het terras van café De Zwart is er een gezellige nazit en kijken we met voldoening terug op een geslaagde seizoenafsluiting.
 

Augustus
Er is 6 weken zomervakantie en er zijn dus geen repetities. Even pas op de plaats en genieten van een zalig vakantiegevoel. Aan het eind van de maand komt het bestuur bij elkaar om alvast vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. We spreken af om het 55-jarig bestaan van Erato te vieren met een lunch/brunch bij Tante Jet, want een echt jubileum is nog te ver weg en daardoor erg onzeker.
 

September
Na een warme zonnige zomervakantie beginnen we met frisse energie aan een nieuw zangseizoen. Birgit van den Oever komt Erato versterken en sluit zich aan bij de sopranen. We zijn ingeschreven voor de RaboClubSupport 2022 en hopen hiermee iets extra's te kunnen verdienen voor de vereniging. We maken ons op voor het 55-jarig bestaan van Erato. Geen jubileum, maar wel een mijlpaal om bij stil te staan. Dat doen we met een terugblik in het Dorpsjournaal en met de organisatie van een brunchbuffet in Asteria.
 

Oktober
Op zondag 9 oktober vieren we het 55-jarig bestaan met leden en partners in Restaurant Asteria in Venray. Er is een uitgebreide brunch met warme en koude gerechten en een dessertbuffet. Het is een gezellig en geslaagd intern feestje met leden en partners. We kijken ook vooruit naar de komende maanden en maken een selectie van het kerstrepertoire, dat we eind december gaan uitvoeren. Er worden twee nieuwe muziekstukken toegevoegd aan de inhoud: 'Mein kleiner grüner Kaktus' en 'Venus'
 

November
We oefenen de 2 nieuwe nummers en de uitgezochte kerstliederen. Ook bereiden we ons voor op de jaarlijkse wafelactie in de laatste week van november. Birgit en Wies volgen de cursus Stemvorming van Koorkring Venray in koorhuis De Galmhut onder leiding van Vincent Kusters. De wafelactie is weer een succes. Er worden zelfs nog nabestellingen gedaan. Een aantal leden heeft zich heel erg ingespannen om deze wafelactie weer te laten slagen.
 

December
De repetities in december staan in het teken van de kerstavond op dinsdag 20 december. Het is fijn om weer eens het kerstrepertoire te zingen, want het is inmiddels al 3 jaar geleden dat we kerstliederen hebben gezongen. We zijn blij met Johan Moree uit Broekhuizenvorst die de baspartij komt versterken. Alle leden en steunleden worden voor de kerstavond uitgenodigd met hun partners of introducés. Het concert verloopt goed en het wordt een gezellige sfeervolle kerstavond in de Huuskamer. Er wordt een opluistering van de hoogmis gepland op zondag 8 januari met een intentie voor de leden en overleden leden en steunleden van Erato. We besteden aandacht aan de mis van Ch. Gounod die we dan gaan uitvoeren.

 

 

 

Onze Website ...