Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

2014

ERATO HERDENKT HOOGWATER 1993/1995 (donderdag 13 februari)

Leden, partners en steunleden van Erato zijn donderdag 13 februari bij elkaar in de molen van Twan en Nel, om samen naar twee dvd’s te kijken van de overstroming van de Maas. Na een periode van langdurige regenval in december 1993 en januari 1995, stijgt het water van de Maas tot een recordhoogte.

Door Wies Tijmensen

Het is inmiddels alweer een hele tijd geleden, maar de watersnood ligt bij iedereen nog vers in het geheugen en allemaal hebben we onze eigen herinneringen aan die tijd. De eerste dvd, ‘Een dijk van een dorp’, geeft een uitgebreid beeld van de dreiging van het wassende water en de voorbereidingen om de wateroverlast zoveel mogelijk terug te dringen. In het gemeenschapshuis wordt een crisiscentrum ingericht voor informatie en coördinatie van de hulpverlening. Heel veel dorpsbewoners zijn in touw om zandzakken te vullen, om zo het water zo goed als het kan de baas te blijven.

De toestand wordt een paar dagen voor Kerstmis zeer kritiek. Journaalbeelden laten de stijging van het water zien tussen Maastricht en Cuijk en deze voorspellingen zien er angstaanjagend uit. In allerijl wordt het vee naar veiligere plekken gebracht en het meubilair in huis hoog opgestapeld.

En dan is het Kerstmis 1993. Blitterswijck is van de buitenwereld afgesloten en alleen bereikbaar door middel van een pendeldienst met legerauto’s. De kerstnachtmis wordt een stille mis met voornamelijk vrouwen en kinderen. De mannen bewaken de dijken en vullen nog steeds zandzakken. Het doet een beetje denken aan een oorlogssituatie.

In de tweede dvd, ‘Het dorp achter de dijk’, horen we de verhalen van mensen uit Blitterswijck die zwaar getroffen zijn en alle moeite doen om de schade te beperken. Gesprekken met de bewoners van De Hei, die ondanks veel overlast en een grote strop er het beste van proberen te maken. Gelukkig worden ze door vrijwilligers met rubberboten voorzien van de dagelijkse behoeften, zodat er van evacuatie geen sprake hoeft te zijn.

De onderlinge samenwerking en de saamhorigheid zijn groot. Steeds meer mensen worden ingeschakeld om al het mogelijke te doen wat nodig is. Het hele dorp steekt de handen uit de mouwen en laat zien hoe krachtig en sterk een gemeenschap kan zijn als de nood aan de man is.

Herinneringen van de overstroming van de Maas van twintig jaar geleden, prachtig in beeld gebracht en verteld door onze eigen filmregisseur en verslaggever Wim Wijnhoven.

Bedankt Wim!!!


VAKANTIELIED AFSLUITING SEIZOEN 2014

Melodie: Mien, waar is mijn feestneus?

Couplet 1
De laatste repetitie
Van weer een zangseizoen
We kijken nog heel even
Naar wat er was te doen
We zongen voor het bruidspaar
Voor gouden Jeu en Mien
Ze hadden een mooi feestje
Echt prachtig om te zien
Era… Era…Erato sowieso! Refrein
  Couplet 2
Hoogwater in de molen
Jaar van herinnering
Het dorp zo sterk en stevig
Want ieder deed zijn ding
We zongen in de lente
Een druk programma door
Het Schuttersveld leek even
Een heel groot ouderenkoor
Era… Era…Erato sowieso! Refrein
Refrein:
Lars die viert een lustrum, vijf jaar dirigent
Waar is de tijd toch gebleven?
Hij zingt en speelt en musiceert en staat er voor
en dirigeert de leden van ‘t gemengde koor
Lars die viert een lustrum, vijf jaar dirigent
Lang zal Erato nog leven!
Couplet 3
Paaszaterdag de bloemen
Een kleurrijk tafereel
De gerbera’s en rozen
Ze kochten er heel veel
In mei kwam toen Ad Voesten
Een scholing voor het koor
Spreek duidelijk, kijk vrolijk
Dat is echt beter hoor
Era… Era…Erato sowieso! Refrein
Couplet 4
We leerden nieuwe stukken
Haec Dies, Raise me up
Vier redeloze zangen
En oh die lollipop
Heel oude meesterwerken
Cantique de Jean Racine
En ook die Go down, Moses
die geven we een tien
Era… Era…Erato sowieso! Refrein
Couplet 5
De zomer is begonnen
We sluiten het seizoen
Er is geen repetitie
Gaan andere dingen doen
Ontspannen en genieten
We laten alles staan
Om dan weer eind augustus
Er tegenaan te gaan
Era… Era…Erato sowieso! Refrein
BESTUUR, DIRIGENT EN LEDEN VAN ERATO WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
Tekst: Wies Tijmensen-Rouschop


Onze Website ...