Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

Jaarprogramma 2016

woensdag 20 januari bingoavond in de molen
dinsdag 23 februari algemene ledenvergadering
woensdag 16 maart bingoavond in de molen 19.30 uur
zaterdag 26 maart bloemenactie 11:00 - 13:00 uur
zondag 15 mei Pinkstermis zingen in Velden 10.30 uur
zondag 29 mei deelname sacramentsprocessie
week van 6 tot 11 juni donateuractie
zondag 17 juli sizoensafsluiting / fietstocht - uitstapje
dinsdag 19 juli laatste repetitie voor de zomervakantie
  23 juli t/m 4 september zomervakantie (geen repetities)
dinsdag 6 september eerste repetitie na de zomervakantie
zondag 25 september driekorenconcert in Vierlingsbeek 19.00 uur
woensdag 5 oktober koorscholing o.l.v. Ad Voesten 19.30 uur
woensdag vrijdag 7 oktober concert voor Truus en Henny 16.30 uur
zaterdag 22 oktober jubileumconcert De Maasgalm Lomm
zondag 6 november concertmiddag in Geldrop 13.30-17.00 uur
zondag 13 november H.Mis in Velden 10.30 uur
zondag 20 november H.Mis in Blitterswijck 9.30 uur
zaterdag 26 november wafelactie van 11.00uur tot 13.00 uur
zaterdag 10 december winters dórpsrundje vanaf 17.30 uur
dinsdag 20 december kerstavond voor de leden 20.30-22.30 uur
 

Onze Website ...