Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

Wekelijkse berichtgeving 2021 week 22WAT IS NU DE STAND VAN ZAKEN?

Het goede weer, het aantal vaccinaties en de steeds groter wordende kennis over het coronavirus, zijn aanknopingspunten om duidelijkheid te krijgen over de bestaande maatregelen en een beter vooruitzicht op het zingen in een koor.

Koornetwerk Nederland gaat uit van de informatie van de Rijksoverheid en op dit moment geldt daar nog altijd het dringende advies om niet in groepsverband te zingen.
Alleen kinderkoren en professionele koren vallen niet onder dit advies.
In bepaalde veiligheidsregio's wordt echter gekozen voor een andere interpretatie van de richtlijnen dan de Rijksoverheid voorschrijft.

Amateurkoren mogen nu wel samenkomen, maar beter niet samen zingen. Dat zorgt voor de nodige onduidelijkheid en spraakverwarring over wat er eigenlijk precies kan en mag.
Er wordt hierdoor een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de koren.

Koornetwerk Nederland is in gesprek met het ministerie van OC&W en zet zich in om meer duidelijkheid te krijgen over het perspectief van de koren.
Erato werkt op die manier als een slak de goede kant op!

Onze Website ...