Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

Wekelijkse berichtgeving 2021 week 20WAT ALS WE WEER MOGEN ZINGEN?

Het is misschien nog ver weg, maar nadenken over de invulling en samenstelling van de eerste repetitie, kan nu al beginnen. Waar moet je voor zorgen als na anderhalf jaar de wekelijkse repetitie weer van start gaat?

Die vraag was deze maand het thema van een zoom-meeting voor bestuur en koordirigenten. Tijdens deze digitale bijeenkomst kwamen er allerlei ideeën voorbij, op welke manier we het beste kunnen opstarten en hoe we tot die tijd het onderlinge contact kunnen onderhouden.

Het zólang niet bij elkaar komen heeft met de vereniging en de leden iets gedaan. Enkelen hebben met online zangtraining hun stem in conditie weten te houden, maar bij de meeste leden is het zangniveau niet op peil gebleven. Daarom is het goed om bij de start veel tijd te besteden aan stemvorming en inzingen en het doornemen van eenvoudig en licht repertoire, om het plezier in het zingen weer te ontdekken.

Maar voordat de eerste repetitie begint, is het belangrijk om de binding met de vereniging vast te houden, middels een kaartje, een presentje of bloemetje, ledennieuws en actuele informatie. Gelukkig geeft Erato hieraan geregeld gehoor!

Onze Website ...