Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

Wekelijkse berichtgeving 2021 week 18HERDENKEN, VIEREN EN VOORUITKIJKEN

Elk jaar gedenken we in Nederland op 4 mei alle oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei de bevrijding. We ervaren in deze coronatijd dat we niet zomaar kunnen gaan en staan waar we willen. Juist nu is het goed om alle mensen te eren, die in de oorlog in volledige beperking zaten en voor onze vrijheid hebben gestreden.
Om dat te bereiken is wilskracht en moed nodig.
Dat weten we maar al te goed uit de verhalen van onze vrijheidsstrijders. Er is echter ook veel inspanning nodig om deze vrijheid te behouden.


Als je zingt ben je ook bezig om vrijheid te creëren om jezelf en je omgeving een stukje mooier te maken. Zingen is een vorm van bevrijding. Een manier om jezelf te kunnen zijn en daar word je gelukkiger en gezonder van.


Erato heeft in het repertoire ook veel mooie muziekstukken die bij gedenkdagen horen.
Ze gaan over afscheidnemen, onderdrukking, vrede, verlangen en bevrijding. Laten we het 'dinsdagavondgevoel' koesteren en uitzien naar de tijd dat we deze liedjes weer kunnen zingen.
Dat is herdenken, vieren en vooruitkijken!

Onze Website ...