Beschrijving: Gemengde zangvereniging Erato bestaat sinds 1967 en is een gemengd koor uit het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.

Wekelijkse berichtgeving 2021 week 7IN MEMORIAM MIA HENDRIX-WEIJS

Dinsdag 9 februari ontving ERATO het droevige bericht van het overlijden van ons gewaardeerd koorlid Mia Hendrix-Weijs.

Mia was sinds 1 februari 1975 lid van Erato.
Een trouw koorlid met een vaste stem waar veel leden van de altpartij steun aan hadden. Je kon elke repetitie op haar rekenen. Ze was altijd op op tijd aanwezig en die zelfdiscipline verwachtte ze ook van de andere koorleden.

Deze eigenschappen maakte haar tot een goed bestuurder. Maar liefst 22 jaar heeft ze zitting gehad in het bestuur van Erato; 13 jaar was ze penningmeester, daarna 8 jaar voorzitter en nog 1 jaar algemeen bestuurslid.

Met zo'n staat van dienst heeft Mia eigenlijk al het wel en wee van de vereniging meegemaakt.
De succesvolle jaren, toen Erato met heel veel leden meedeed aan allerlei concoursen en concertreizen en de jaarlijkse rommelmarkt organiseerde, maar ook de jaren dat het wat moeizamer ging. Mia was altijd dienstbaar en toonde verantwoordelijkheid.

Mia
Mia met de altpartij in 2017

Vorig jaar werd er bij haar een hersentumor geconstateerd. Na een zware operatie leek voor haar even de zon weer te gaan schijnen.
Ze was present bij de inloopavond in de zomer en ook bij de eerste repetitie na de zomervakantie. Ze kon geen afstand doen van Erato en bleef, ondanks een afnemende gezondheid, uitzien naar de dinsdagavond om de repetitie te bezoeken.

Mia, we zullen jouw goede stem en steun, jouw gedrevenheid en zorgzaamheid heel erg missen. Bedankt voor alles wat je voor Erato hebt gedaan en betekend. Jacq, we hebben afscheid genomen, maar houden Mia voorgoed vast in herinnering!

Onze Website ...